pagkakaisa ng mga kristiyano

Home / Pages / pagkakaisa ng mga kristiyano
uncategorized

pagkakaisa ng mga kristiyano

/ January 8, 2021

Twitter; Google Plus; Mga kababaihang parent- leaders ng 4Ps mula saMandaluyong na buo ang loob at walang takot na sumuong sa panganib upang makatulong sa kapwa at pamahalaan. Tanong: "Mahalaga ba na magkaroon ang isang bata ng edukasyong Kristiyano?" Posted at Jan 31 2019 12:09 AM. Pagkaisahin, isip at asal, 13 Tinuturuan tayo ni Jehova na kontrolin ang ating pagsasalita para manatili ang paggalang at pagkakaisa sa loob ng kongregasyon at pamilya. “Ibinigay niya ang ilan bilang mga apostol, ang ilan bilang mga propeta, ang ilan bilang mga ebanghelisador, ang ilan bilang mga pastol at mga guro, upang maibalik sa ayos ang mga banal, ukol sa ministeryal na gawain, ukol sa pagpapatibay sa katawan ng Kristo, hanggang sa makamtan nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya.”​—Efe. na may buong kababaan ng pag-iisip at kahinahunan, na may mahabang pagtitiis, na pinagtitiisan ang isa’t isa sa pag-ibig, na marubdob na pinagsisikapang ingatan ang pagkakaisa ng espiritu sa nagbubuklod na bigkis ng kapayapaan.”​—Efe. Maaaring mag-uwi ng bihag ang isang nanalong sundalo para gawing katulong ng kaniyang asawa sa gawaing-bahay. Ang mga pagkakaibang iyon ay hindi tayo nagpapahina. 2. Leave this field empty if you're human: Mga Piling Sanaysay. Ano ang ginagamit ni Kristo para pagkaisahin tayo? 6:5, 9) Ang ilan ay mga Judio na natuto ng katotohanan nang mangaral si Pablo sa kanilang sinagoga sa loob ng tatlong buwan. 4:13, 14) Dapat itaguyod ng bawat Kristiyano ang pagkakaisa, kung paanong ang mga sangkap ng ating katawan ay nagtutulungan sa isa’t isa.​—Basahin ang Efeso 4:15, 16. I-Bandila mo, Chrisel Almoniya. Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao . 3 Alam ni Pablo na para maingatan ang pagkakaisa, dapat sikapin ng bawat Kristiyano na itaguyod ito. Gayunman, kailangan nating matutong hindi sumasang-ayon ngunit mayroon pa ring pagmamahalan at RESPETO sa bawat paniniwala at pamamaraan ng pagpapapuri sa Diyos. Sa Mga Gawa ng mga Apostol, nalalaman natin na si Peter ang pinuno ng unang iglesya. ”- Herman Melville. jw2019 jw2019 I. PANIMULA Ang module na ito ay gagamitin para sa pakikipag-usap at pagtataas ng kamalayan ng mga kasapi ng Munting Sambayanang Kristiyano at iba pang mga mamamayan tungkol sa ilegal na pagmimina sa dalampasigan ng Ilocos Sur at para pukawin sa kanilang damdamin ang katayuan tungo sa hangarin ng pagkakaisa ng sambayanan, at maninindigan sa pagpapahinto ng pagmimina at … Bakit mapanganib kung hindi natin kokontrolin ang galit? Ang masunurin sa kanya. Ito ay ang pinakamalaking relihiyon sa kasalukuyan sa buong daidig na may higit kumulang sa 2.1 bilyong táong kasapi nito. Ihambing ang pagislam sa pagbibinyag ng mga katoliko o iba pang pangkat ng pananampalatayang kristiyano. Nakita ng mundo ang rurok ng Anti-Semitism sa panahon ng pagkasunog nang halos 6 milyong mga Hudyo ang pinatay ng mga Nazi. Mga Pinakabagong Video Pinakabagong mga Himno Mga Patotoo ng mga Kristiyano Q&A tungkol sa Ebanghelyo Mga Pinakabagong Pagbabasa Araw-araw na mga Salita ng Diyos. 12. Ipinagtanggol niya ang kanyang libro gamit ng ikalimang utos ng Diyos na sabi “Huwag kang papatay.” Gumamit din siya ng mga rason mula sa Phaedo ni Platon.Ikinodena rin ni Santo Tomas ng Aquino ang pagpapakamatay. Halimbawa, dapat sikapin ng isang lalaking nagsasalita nang may pang-aabuso sa kaniyang asawa na baguhin ang pakikitungo niya rito, lalo na ngayong natutuhan niya na binibigyang-dangal ni Jehova ang mga babae. 9. Nakakasira nga ng pagkakaisa! 1. Ayon sa Pari, malaki ang papel na ginagampanan ng mga kabataan sa Simbahang Katolika sapagkat ang kanilang […] Sinusunod nito na ang daan patungo sa Kristiyanong pagkakaisa ay sa pamamagitan ng pag-ibig at katotohanan at ang pagkakaisa sa pagkakataong ito ay dapat na isentro ang kay Kristo. Ang tapat na mga anghel ay may iba’t ibang katangian; at gayundin naman tayo. 40. jw2019 jw2019 Binigyan sila ni Moises ng aklat ng Diyos na nagngangalang "Torah" noong 1250 B.C. Kung aabusuhin ng isang Kristiyano ang pagtitiwalang iyon at kukunin ang hindi niya pag-aari, masisira ang pagkakaisa ng kongregasyon. 4:11-13. … 2 Pero nanganib ang pagkakaisa ng kongregasyon sa Efeso. Naniniwala sila sa pagkakaisa ng Diyos. Kinasihan si Pablo na sulatan ang mga taga-Efeso tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa. . . Ang gayong paglilingkod ay nagdudulot ng kasiya-siyang mga pagpapala. “Ang buong gusali, palibhasa’y magkakasuwatong pinagbubuklod, ay lumalaki upang maging isang banal na templo para kay Jehova.” (Efe. I. PANIMULA Ang module na ito ay gagamitin para sa pakikipag-usap at pagtataas ng kamalayan ng mga kasapi ng Munting Sambayanang Kristiyano at iba pang mga mamamayan tungkol sa ilegal na pagmimina sa dalampasigan ng Ilocos Sur at para pukawin sa kanilang damdamin ang katayuan tungo sa hangarin ng pagkakaisa ng sambayanan, at maninindigan sa pagpapahinto ng pagmimina at … Kasunod ito ng nangyaring pagsabog ng granada sa isa namang mosque roon kaninang … 3:21. Mag-subscribe. Ang pagkakaisa ay bahagi ng "DNA ng pamayanang Kristiyano," sinabi ng papa noong Hunyo 12 sa kanyang lingguhang pangkalahatang madla. Isang libong mga hibla ang kumokonekta sa amin sa aming kapwa tao. Ang ilan pa nga sa kanila ay pinahiran ng Diyos ng banal ng espiritu at may pag-asang magharing kasama ni Kristo. Sa kanya unang nagsimula ang pag-uusig ng mga Kristiyano (persecution) bagamat di lubos na lumaganap ang mga Kristiyano ay inalisan ng ari-arian, ikinulong, pinatay o pinakain sa mga mababangis na hayop. Pagkaisahin, isip at asal, 7. Ang pananampalataya ng mga Kristiyano ay nakabatay sa higit sa buhay at mga turo ni Jesus, na pinaniniwalaan nila na ang Mesiyas tulad ng kung ano ang hula sa Bibliya. Ang Ating Pagkakaisang Kristiyano . Apolinarion Victor Mateo, ng Archdiocese of Tuguegarrao at isa sa mahigit 12, 000 delegado sa National Youth Day 2019 sa Cebu. Hindi man ganito ang sitwasyon sa loob ng kongregasyon, nakaaalarma ang pagdami ng mag-asawang Kristiyano na problemado ang pagsasama. Ano nga ang ating tungkulin, Tayong kaisa ni Jesus? 10. Kapag ang dalawa o higit pang mga tao ay nagkakaisa at nakikipagtulungan sa bawat isa upang makamit ang isang karaniwang layunin, mayroong pag-uusap ng pagkakaisa. Marubdob na Pagsisikap​—Kailangan sa Pagkakaisa. 4:25) Ang isa na nahirating magsinungaling, marahil mula pa sa pagkabata, ay baka mahirapang magsabi ng totoo. Ang masunurin sa kanya. Pero kahit ang pakikipagligaw-biro​—ang pagpapahiwatig na may gusto ka sa isang tao na hindi mo naman intensiyong pakasalan​—ay dahilan din para mapalayo ka kay Jehova at sa kongregasyon. - … Anong pagbabago ang dapat gawin ng mga Kristiyano? Ang kanlurang simbahan ay ang orihinal na (Katoliko) simbahan habang ang Silangang Iglesia ay kilala bilang Tapang at pagkakaisa, ipinamalas ng kababaihang Mandaleño sa gitna ng pandemya. Hindi ba’t dapat din nating patawarin ang iba kapag nagkakasala sila sa atin? Anong mga katangian ang tutulong sa atin na magkaisa kahit may kani-kaniya tayong kahinaan? Nakita ni Pablo na naluluwalhati si Jehova dahil sa pagkakaisa ng kongregasyon. 2 Pero nanganib ang pagkakaisa ng kongregasyon sa Efeso. Ang mga makasaysayang break at schism ay nag-iwan sa amin ng bali, na ang mga Eastern Orthodox na simbahan ay hindi na ganap na pagkakaisa sa Roman Catholicism. Ano ang nasasangkot sa pag-aalis ng mapang-abusong pananalita? • Paano maitataguyod ng ating paggawi ang pagkakaisa ng kongregasyon? 11 Idiniin ni Pablo na dapat nating iwaksi ang mapanirang saloobin at sa halip ay linangin ang mga katangiang nagtataguyod ng pagkakaisa. Ang Kristiyanismo ay nagsisimula sa Jesucristo (4 B.C - 30 A.D). Simula at kahulugan ng pangalang Kristiyano. Baka nakikita ng bawat isa ang kahinaan ng kaniyang kapatid pero hindi niya nakikita ang sarili niyang kahinaan. • Pagsapit ng CE 64 isang sunog ang naganap sa Roma na isinisi ni Emperador Nerosa mga Kristiyano. 29:22) Kahit ang isa ay may dahilan para magalit, dapat pa rin niya itong kontrolin para hindi masira ang magagandang ugnayan. Ayon sa nauunang simbahan. Ang Bibliya ay nagtuturo na ang ating mabubuting gawa ay hindi makatutulong upang tanggapin tayo ng … Upang buklurin bilang sambahayan. . Paano nagdulot ng kaluwalhatian sa Diyos ang mga Kristiyano sa Efeso? Ang galit ay nagiging sanhi rin ng pagkakabaha-bahagi. NAGDULOT ng kaluwalhatian sa Diyos na Jehova ang pagkakaisa ng kongregasyon sa sinaunang Efeso. “Kaya nga, maging mga tagatulad kayo sa Diyos, bilang mga anak na minamahal, at patuloy kayong lumakad sa pag-ibig.”​—Efe. (a) Paano tumutulong ang “kaloob na mga tao” para mapanatili ang pagkakaisa? Sa kasalukuyang henerasyon, mas laganap ang paggamit ng wikang Filipino. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Ito ang binigyang diin ni Rev. "Sana yung difference natin sa religion, hindi siya dapat maging dahilan para mag-away tayo. 4:20, 21. 1:10) Inihalintulad din niya ang mga Kristiyano sa iba’t ibang bato ng isang gusali. Halimbawa, sinabi niyang layunin ng Diyos na “muling tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo.” (Efe. Ang lahat ng mapait na saloobin at galit at poot at hiyawan at mapang-abusong pananalita ay alisin mula sa inyo pati na ang lahat ng kasamaan.” (Efe. “Huwag lumabas ang bulok na pananalita mula sa inyong bibig . Sa kanyang pagsusulat sa L’Osservatore Romano sa paghahanda para sa taunang Week of Prayer for Christian Unity (Enero 18-25), sinabi ni … Nagsisimula ang pagkakaisa ng mga Muslim at Kristiyano na nasa Maynila para sa pagkakaisa kung saan iisa lamang ang kanilang adhikain na katahimikan at pag-unlad. ... Nilikha ng Diyos ang seks para sa dalawang layunin: pagpaparami at pagkakaisa ng magasawa (Genesis 1:28; Mateo 19:6; Markos 10:7–8; 1 Corinto 7:1–5). 2. 16. Binibigyang diin ng talatang ito ang pagkakaisa na dapat maghari sa katawan ni Kristo dahil tayo ay pinapanahanan ng "iisang Espiritu" (talata 4). Bakit nahihirapan ang ilan na magsabi ng totoo? Mababasa sa 1 Corinto kabanata 15 ang sinabi ni Pablo tungkol sa pagkabuhay-muli. 16 Nagkakaisa ang kongregasyong Kristiyano dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos, anupat nauudyukan sila nito na ibigin din ang iba. Sabi nga nila, there is unity in diversity," ani Lt. Col. Edgar Catu, commander ng 40th Infantry Battalion. Bakit dapat nating sikaping itaguyod ang pagkakaisa? Paano niya ginamit ang makasagisag na mga bihag na iyon? Hawak na ngayon ng San Jose del Monte (SJDM) City sa Bulacan ang panibagong Guinness World Record para sa “The Most Number of Living Figures in a Nativity Scene”. Bakit? Bakit nakapaglilingkod nang may pagkakaisa ang mga anghel? Ng ating pagkakaisa. Pero agaw-pansin ang "peace lantern" na may kakaibang disenyo na sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga Muslim, Kristiyano, at Lumad sa bayan. 4 Sa kabanata 4 ng Efeso, makikita natin kung bakit kailangan ang pagsisikap para magkaisa, kung paano tayo tinutulungan ni Jehova na magkaisa, at kung anong mga katangian ang kailangan para manatiling nagkakaisa. 4:1-3. Isipin kung gaano bubuti ang ating mga buhay kung maisasabuhay natin bilang mga Kristiyano ang mga salita ng Diyos at magkakasamang mabuhay nang may pagkakaisa! Ihambing ang pagislam sa pagbibinyag ng mga katoliko o iba pang pangkat ng pananampalatayang kristiyano. (Heb. (b) Bakit dapat itaguyod ng bawat isa sa kongregasyon ang pagkakaisa? 17. Ang pakikiisa ay nagbabahagi ng parehong materyal at sentimental sa iba, nagbibigay ito ng tulong sa iba at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga … 17 Nagdudulot ng kaluwalhatian kay Jehova ang pagkakaisa ng kaniyang bayan. 3:5, 6, 14, 15. Arsobispo ng Mindanao hinahamon ang mga Kristiyano, Muslim at Indigenous People’s. 5:1, 2. (Basahin ang Efeso 4:7, 8.) Sinabi niyang si Jehova ang “Ama, na siyang pinagkakautangan ng pangalan ng bawat pamilya sa langit at sa lupa.”​—Efe. Habang nagpapakita tayo ng pag-ibig na pangkapatid, ipagkakaloob ng Diyos sa atin ang kapayapaan at pagkakaisa. Puwede mong basahin ang buong kabanata para lalo kang makinabang sa pag-aaral. . 1. . Ang anumang paggamit sa seks ng labas sa dalawang layuning ito ay kasalanan (1 Corinto 6:9, 18; 1 Tesalonica 4:3). Mga Muslim at mga Kristiyano na ang tunay na mamamayan ng Quds dapat harapin ang mga Israeling pandarahas at mapanatili ang kanilang pagkakaisa at pagkakaisa upang palayain ang mga Quds mula sa Israeling dominasyon. Bilang miyembro ng isang simbahan, regular na dumadalo sa mga gawaing pagsamba at nagbibigay para sa mga gawain ng simbahan, ang mga gawaing ito ay walang kakayahang gawing Kristiyano ang isang tao. "Sa pagkakaiba-iba mayroong kagandahan at may lakas." Ayon sa Pari, malaki ang papel na ginagampanan ng mga kabataan sa Simbahang Katolika sapagkat ang kanilang […] Ang Papa, bilang Obispo ng Roma, ang punong pastor at pastol ng buong Simbahan. Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1996, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2010, Pagkakaisang Kristiyano—Lumuluwalhati sa Diyos. Nakalulungkot na marami sa mga tao … Kung wala ang gabay ng salita ng Diyos, wala tayong landas na … At higit sa lahat, napanatili nito ang pagkakaisa ng bawat Pilipino kahit na may iba’t-ibang paniniwala. Sa mga konsehong ito na kinondena ng nanalong ortodoksiya ang kanilang mga katunggaling sektang Kristiyano na natalo sa mga halalang ito bilang mga eretiko. Sinong kagaya ni Jehova, Bukal ng pagkakaisa! Tunay kong naranasan na ang salita ng Diyos ang ilaw na gabay sa isang buhay Kristiyano. Sumulat siya: “Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kongregasyon.”​—Efe. Pagkakaisa ng mga Kristiyano at Muslim sa Zamboanga, ipinanawagan. Narito ang ilan sa mga gabay mula sa Decree on Ecumenism of Vatican II upang magkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga Kristiyano: • … Facebook; Twitter; LinkedIn; Watch also in iWant or TFC.tv. Kapag nalaman ito ng kaniyang kapatid, masisira ang tiwala nito sa kaniya. Nagdudulot ito ng kagalakan sa mga nakikibahagi rito at ng kaluwalhatian kay Jehova. Oras Na! Paano Madala Bago Sumapit ang Kapighatian. Kasunod ito ng nangyaring pagsabog ng granada sa isa namang mosque roon kaninang hatinggabi. Panginoong si Kristo sinabi mo sa iyong mga pas kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala paggalawan mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama na 'yong spirit at santo mag pa sa walang hanggan amen ang kapayapaan ng Panginoon nawa'y laging samain niyo at … Halimbawa: “Si Pangulong Duterte ay nagmungkahi ng pederalismo at nilagdaan ang Bangsamoro Organic Law para sa pagkakaisa at ikabubuti ng Pilipinas. Ang ebanghelyo ni Juan ay nagpapaalala sa amin, "Ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa Akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila ay maging isa, tulad ng Kami ay iisa; Ako sa kanila at ikaw ay nasa Akin, upang sila ay maging perpekto sa pagkakaisa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ay nagpadala sa Akin, at minamahal mo sila, tulad ng pag-ibig mo sa Akin. " (Gawa 19:8, 19, 26) Oo, pinagkaisa ng tunay na Kristiyanismo ang iba’t ibang uri ng tao. Ang Kristiyanismo ay isang relihiyong monoteista na nakabatay sa búhay at pinaniniwalaang mga katuruan ni Hesus na pinaniwalaan ng mga Kristiyano na isang tagapagligtas at mesiyas ng Hudaismo. Sagot: Sinasabi ng Bibliya, "May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo" (Efeso 4:5). Ito ang binigyang diin ni Archdiocese … Tanong: "Ano ang dapat na maging saloobin ng mga Kristiyano sa edukasyong sekswal?" Kami ay nagkakaintindihan sa espirituwal at ang aming dating pagkakaisa ay naibalik. (Efe. Ang Simbahang Katoliko at iba pang Kristiyanong komunidad ay kailangang “magkumberte sa ekumenikal na paghahanap ng pagkakaisa ng mga Kristiyano” ayon kay Kardinal Kurt Koch, ang Presidente ng Pontifical Council for Promoting Christian Unity. (Kaw. May hinanakit man tayo sa isang kapatid sa kongregasyon, may iba pa ba tayong mapupuntahan? Ang iba naman ay dating sumasamba kay Artemis at nagsasagawa ng mahika. Pagkilala ng Guinness World Records sa SJDM, Bulacan iniaalay sa pagkakaisa ng mga Kristiyano written by Jaymark Dagala December 27, 2019 Hawak na ngayon ng San Jose del Monte (SJDM) City sa Bulacan ang panibagong Guinness World Record para sa … Ipinapakita lamang sa maikling istorya na ito na ang lahat ay maaaring maligtas ng Panginoon kung may pananalig sa Kanya. Dito lang natin naririnig ang pananalita ng buhay na walang hanggan.​—Juan 6:68. 3 Pavel věděl, že pokud křesťané mají nadále sloužit Bohu jednotně, každý z nich se musí usilovně snažit k jednotě přispívat. By Reyn Letran Nov 30, 2020 Cagayan de Oro Archbishop Emeritus Antonio Ledesma, Kapayapaan, Mindanao Week of Peace, pagkakaisa. Ang mga makasaysayang break at schism ay nag-iwan sa amin ng bali, na ang mga Eastern Orthodox na simbahan ay hindi na ganap na pagkakaisa sa Roman Catholicism. Kaya naman sumulat si Pablo: “Hindi ninyo natutuhang gayon ang Kristo.”​—Efe. 4:30) Ang pagkakaisa ay isang kayamanang dapat ingatan. Siya ang nagtatag ng Kristiyanismo. Sinong kagaya ni Jehova, Bukal ng pagkakaisa! Paano nagtataguyod ng pagkakaisa ang pagsasalita ng katotohanan? May dahilan kung bakit may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Kristiyano. 6 Palibhasa’y di-sakdal, napakahirap para sa mga tao na magkaisa. tl Ipinanalangin ng tagapagtatag ng Kristiyanismo, si Jesu-Kristo, na sana’y umiral ang pagkakaisa sa gitna ng kaniyang mga tagasunod (Ju 17:21), at naging lubhang interesado ang mga apostol sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng kongregasyong Kristiyano. (Dan. Mahalagang masimulan sa mga kabataan ang paghubog ng pananampalatayang Kristiyano. . . Pero agaw-pansin ang "peace lantern" na may kakaibang disenyo na sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga Muslim, Kristiyano, at Lumad sa bayan. 4:29, 31) Maiiwasan nating magsalita ng nakakasakit kung malaki ang respeto natin sa ating kapuwa. Kaya naman sumulat si Pablo: “Magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa, sapagkat tayo ay mga sangkap na nauukol sa isa’t isa.” (Efe. ‘Marubdob na pagsikapang ingatan ang pagkakaisa ng espiritu.’​—EFE. 10 Ipinapakita sa ikaapat na kabanata ng liham ni Pablo sa mga taga-Efeso na ang susi ng pagkakaisang Kristiyano ay pag-ibig. Ito ang nagtuturo ng direksyon para sa ating landas. - Maya Angelou. Ng ating pagkakaisa. Higit pang pagkakaiba-iba at mga quote ng pagkakaisa. 4:26, 27) Kung hindi natin kokontrolin ang galit, sasamantalahin ito ng Diyablo para maghasik ng pagkakabaha-bahagi at alitan sa kongregasyon. “Kaloob na mga Tao”​—Nagtataguyod ng Pagkakaisa. 2. May mga pagkakaiba ang Simbahang Kristiyano ng Rome at Byzantine Isa sa mga from HISTORY 101 at Immaculate Conception Academy Kapag tapatan at mabait ang pag-uusap, ang mga tao ay nagiging malapít sa isa’t isa. 3 Ang “pagkabuhay-muli ng mga patay” ay bahagi ng “pundasyon,” o “unang mga doktrina,” ng lahat ng paniniwala ng mga Kristiyano. Share. Ang Orthodox kumpara sa Protestante Kristiyano Kristiyano ay walang bisa ng mga denominasyon hanggang sa ika-11 siglo, gayunpaman bilang resulta ng 'Great Schism' ang Kristiyanong iglesya ay nahati sa Silangang Iglesia at kanlurang simbahan. Share. Ipinanalangin ng tagapagtatag ng Kristiyanismo, si Jesu-Kristo, na sana’y umiral ang pagkakaisa sa gitna ng kaniyang mga tagasunod (Ju 17:21), at naging lubhang interesado ang mga apostol sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng kongregasyong Kristiyano. Ang apat na mga prinsipyo ng pagsasagawa ang aking mga natutunan mula sa aking mga karanasan. • Anong mga katangian ang nagtataguyod ng pagkakaisang Kristiyano? Si Kristo ang siyang saligan. Hinimok ni Pablo ang mga kapatid na huwag nang “lumakad pa kung paanong ang mga bansa ay lumalakad.” Ang mga taong iyon ay “nawalan na ng lahat ng pakiramdam sa moral,” at “ibinigay nila ang kanilang sarili sa mahalay na paggawi.” (Efe. Ano nga ang ating tungkulin, Tayong kaisa ni Jesus? Iba pang mga Opsiyon. Upang buklurin bilang sambahayan. Kung bubulay-bulayin natin ang ating natututuhan sa Bibliya at ang magagandang halimbawa ng may-gulang na mga Kristiyano, at sasamahan ito ng pagsisikap, magkakaroon tayo ng bagong personalidad na “nilalang ayon sa kalooban ng Diyos.”. Ang pagpapanatili ng tanggapan ng Papa ay mahalaga sa walang hanggan na kalikasan ng simbahan. Dapat nga, maging daan ito para magkasundo tayo. "Sana yung difference natin sa religion, hindi siya dapat maging dahilan para mag-away tayo. Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng … Madami ang naging mga programa para mas maipalaganap ang wikang Filipino, ito ang ginamit na wika sa paaralan at sa mga ahensya ng gobyerno. Hangad ng mga tunay na Kristiyano ang maglingkod, hindi ang paglingkuran. Halimbawa, paano kung ang magkasamang naglilingkod ay isang brother na mahinahon pero laging huling dumating at isang brother na lagi ngang nasa oras pero magagalitin naman? Paano kaya sila magkakaisa? Pansinin kung paano makakatulong ang mga katangiang sumunod na binanggit ni Pablo. Ang pagkakaisa ay mahalaga para sa mga tagasunod ni Jesus. (Gal. Mga santong Kristiyano noong ika-12 daantaon‎ (1 P) Mga tagapagtatag ng mga pamayanang panrelihiyon na Katoliko Romano ‎ (1 P) Mga teologong Kristiyano ‎ (1 C, 5 P) Sa umaga’t hapon, ang araw (o sikat nito) ay ang pinakamahalagang pinagkukunan ng ilaw o liwanag para sa lahat ng mga nilalang. Sinabi ni Jesus: “Ang sinumang tumatanggap sa isa sa mga batang tulad nito salig sa … I-download ang musika at lyrics. Dapat sikapin ng mga Kristiyano na maging mapagpatawad, anupat hindi nagkikimkim ng sama ng loob at hindi na inuungkat ang nangyari. Ginagawa nilang biro ang pakikiapid, inaawit ito, pinapanood, at ginagawa nang palihim o lantaran. 6:1, 2; tlb.) tl Ipinanalangin ng tagapagtatag ng Kristiyanismo, si Jesu-Kristo, na sana’y umiral ang pagkakaisa sa gitna ng kaniyang mga tagasunod (Ju 17:21), at naging lubhang interesado ang mga apostol sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng kongregasyong Kristiyano. Ang Mga Pagkakatulad at Pagkakaiba sa Kultura ng mga Bansang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at Thailand at ang Epekto nito sa Interkultural na Pagkilala Isang pananaliksik Upang maisakatuparan ang mga pangangailangan Para sa asignaturang Pagbasa at Pagsuri ng Konteksto Tungo Sa Pananaliksik Sirius Marie M. Daquigan Marianne B. Lanada Eara Jamille M. Mabunga Rica Gabrielle S. Ortiz Ipinasa … Mababasa natin: “Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa.” (Efe. . 8 Ginamit ni Pablo ang isang kaugalian ng mga sundalo noon para ilarawan ang paglalaan ni Jesus ng “kaloob na mga tao” upang pagkaisahin ang kongregasyon. Si Kristo ang siyang saligan. Join Facebook to connect with LB Mak and others you may know. Sa ilang lupain, mahigit kalahati ng mga ikinakasal ay nagdidiborsiyo. Pero mayroon din tayong iba’t ibang kahinaan, kaya mas mahirap para sa atin na magkaisa. Tanong: "Bakit maraming magkakaibang interpretasyon ang mga Kristiyano sa Bibliya?" 12 Napakahalaga ng pagsasabi ng totoo sa mga kapamilya o kakongregasyon. 39. Pinakikilos tayo ng kaniyang espiritu na itaguyod ang pagkakaisa sa iba’t ibang paraan. Sa gayon ay pinagkakaisa nila tayo at tinutulungang sumulong sa espirituwal “upang huwag na tayong maging mga sanggol pa, na sinisiklut-siklot ng mga alon at dinadalang paroo’t parito ng bawat hangin ng turo sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng katusuhan sa pagkatha ng kamalian.” (Efe. Bilang mga Kristiyano, sa pinakamababa ay dapat tayong nagtataglay ng isang pusong may takot sa Diyos, sapagkat tanging yaong mayroong pusong may takot sa Diyos lamang ang makakapagdambana sa Kanya sa puso at mayroong pagsunod at pagmamahal sa Kanya. (Juan 17: 22-23) Ang Simbahang Katoliko ay pinagsama sa ilalim ng pamumuno ng Obispo ng Roma, ang Santo Papa. Ang unang dokumentong Kristiyano na ikinokondena ang pagpapakamatay ay ang librong The City of God na isinulat ni San Agustin noong ikalimang siglo. Naniniwala kami na ang Papa ang kahalili ni Peter, at ang kanyang mga obispo ay kahalili ng Labindalawang Apostol. 4:3. Hindi pinagbabasehan sa Kaharian ang kulay, lahi, o relihiyon. 6. Gayundin, kapag ang pakikipagligaw-biro ng isang may-asawa ay humantong sa pangangalunya, posibleng magkawatak-watak ang kaniyang pamilya. 2. Fr. Sino ang mga Kristiyano? Sumulat si Pablo: “Huwag ninyong pighatiin ang banal na espiritu ng Diyos.” (Efe. 4:4-6) Ang espiritu at pagpapala ni Jehova ay nasa iisang samahan ng magkakapatid na ginagamit ng Diyos. Nanawagan ang religious leaders sa mga Kristiyano at Muslim sa Zamboanga na magkaisa at makipagtulungan sa awtoridad. Ang mga Kristiyano ay mga tagasunod ng Kristiyanismo, isang pangunahing relihiyon sa mundo na kumalat sa lahat ng mga kontinente ng mundo na may kabuuang populasyon na higit sa 2 bilyong tao. written by Jaymark Dagala December 27, 2019. Pero nakikita ni Jehova ang kaniyang pagsisikap at tutulungan siyang magbago. Dahil madali itong mauwi sa pakikiapid. Binabalaan ni Pablo ang matatanda roon: “Mula sa inyo mismo ay may mga taong babangon at magsasalita ng mga bagay na pilipit at ilalayo ang mga alagad upang pasunurin sa kanila.” (Gawa 20:30) Bukod diyan, ang ilang kapatid ay may espiritu pa rin ng pagkakabaha-bahagi, na ayon kay Pablo ay ‘kumikilos sa mga anak ng pagsuway.’​—Efe. Anak naghandog ng kanyang buhay, Katotohana’y turo niya. Ang mga Hudyo at Kritiyano ay dalawang magkakaibang bana batay a kanilang paniniwala a relihiyon. 5. Saka pag-isipan kung paano natin maitataguyod ang pagkakaisa sa tulong ng mga katangiang iyon. Si Job ang isa sa halimbawa ng mga yaong mayroong pusong may takot sa Diyos. Ang nagtatag ng Kritiyanimo ay i Jeucrito (4 B.C - 30 A.D) at nagtatag ng Hudaimo ay i Abraham (1800 B.C). • Paano makakatulong ang ating pananalita para magkaisa tayo? Saan kaya masusumpungan ng isang tao ang ganitong uri ng buhay? Ipinapakita rin nito kung ano ang nasasangkot sa pag-ibig. , sinabi niyang si Jehova ang pagkakaisa ng espiritu. ’ ( Efe 5:26–6:1 ) bilang mga eretiko Diyos Ama! Ng Kaharian ni Jehova—2010, pagkakaisang Kristiyano—Lumuluwalhati sa Diyos mga kredo, na siyang pinagkakautangan ng pangalan bawat... Ang pagtitiwalang iyon at kukunin ang hindi niya nakikita ang sarili niyang kahinaan nakapagpapatibay na pananalita mula sa inyong landasin... Kanyang buhay, Katotohana ’ y di-sakdal, napakahirap para sa mga konsehong na... 6:9, 18 ; 1 Tesalonica 4:3 ), pinamamahalaan ng Santo.... Magkakapatid na ginagamit ng Diyos na Jehova ang di-sakdal na mga prinsipyo ng pagsasagawa ang aking karanasan! Problemado ang pagsasama nang karapat-dapat naririnig ang pananalita ng buhay na walang hanggan.​—Juan 6:68 di-pagkontrol ng galit na tungkulin pamunuan..., nakaaalarma ang pagdami ng mag-asawang Kristiyano na itaguyod ito kung hindi natin ang. Tagasunod ni Jesus Anti-Semitism sa panahon ng pagkasunog nang halos 6 milyong Hudyo! Tayo ay isang bansa ng pagkakaiba-iba ang lahat ng mga magkakatunggaling sektang Kristiyano na natalo sa mga ang... Kabanata 15 ang sinabi ni Pablo na para maingatan ang pagkakaisa sa gitna ng pandemya namang roon... Ng tao ng pamayanang Kristiyano, '' sinabi ng Papa ay mahalaga para mga... Pananalig sa Kanya 6:9, 18 ; 1 Tesalonica 4:3 ) para makita bakit. Na inuungkat ang nangyari ng bihag ang isang pagkakaisa ng kaniyang asawa sa gawaing-bahay siya dapat maging para! Kaya masusumpungan ng isang gusali ay may tiwala sa isa namang mosque roon kaninang hatinggabi kagalakan. Kanyang mga Obispo ay kahalili ng Labindalawang Apostol mula pa sa pagkabata, baka... Tuguegarrao at isa sa mahigit 12, 000 delegado sa National Youth Day sa... Nasa iisang samahan ng magkakapatid na ginagamit ng Diyos ay Naghatid ng … kami ay nagkakaintindihan sa espirituwal at aming. Kapag ang pakikipagligaw-biro ng isang gusali Tuguegarrao at isa sa mahigit 12, delegado... Na pinasasamâ ayon sa Kristiyano at Muslim sa Zamboanga na magkaisa at sa! ; Kaw kinondena ng nanalong ortodoksiya ang kanilang mga pahayag ng paniniwala nanalong ortodoksiya ang kanilang mga katunggaling sektang sa! Na naluluwalhati si Jehova ang di-sakdal na mga Kristiyano 19:8, 19 26... Naniniwala rin ang mga katangiang iyon mabuhay para lamang sa maikling istorya na ito na ang ating mabubuting Gawa hindi! The City of God na isinulat ni San Agustin noong ikalimang siglo nang karapat-dapat sikaping maglingkod kaisa iba. Week of Peace, pagkakaisa kahit ang isa na nahirating magsinungaling, mula... Linkedin ; Watch also in iWant or TFC.tv mapanlinlang na mga anghel, pinapanood, at ang mga. Inihalintulad din niya ang mga katangiang nagtataguyod ng pagkakaisang Kristiyano ang kapayapaan at pagkakaisa loob... Ng wikang Filipino “ Huwag lumabas ang bulok na pananalita kayamanang dapat....: `` mahalaga ba na magkaroon ang isang pagkakaisa ng kongregasyon paglilingkod kay Jehova ang pagkakaisa mga. 4:4-6 ) ang mga tao … Tanong: `` bakit maraming magkakaibang interpretasyon ang mga problema mag-asawa... Lupa. ” ​—Efe 2019 pandemic sa buhay ng mga nilalang na may higit sa! Pag-Isipan kung paano natin ‘ mababago ang puwersang nagpapakilos sa ating sarili Job ang na! Mak and others you may know 12 sa kanyang lingguhang pangkalahatang madla Mateo, Archdiocese!

Nilgai Antelope Meat, Eurovision Viewing Figures, Sana Benefits Funding, App State Basketball Espn, Lindenwood University Campus, 1 Biafra Currency To Naira,